Προώθηση μέσω Google

Προώθηση μέσω Google

Τελευταία πολλοί  λένε πρέπει να κάνεις “Προώθηση μέσω Google” . Τι είναι αυτό και πώς ακριβώς δουλεύει;

Η προώθηση μέσω της Google είναι στην πραγματικότητα η χρήση των εργαλείων της Google ώστε να βελτιώσουμε την θέση εμφάνισης μίας ιστοσελίδας -είτε μέσω πληρωμένων διαφημίσεων, είτε εφαρμόζοντας συγκεκριμένες τεχνικές για βελτίωση της φυσικής θέσης (οργανικής)- στις μηχανές αναζήτησης.

Με τον ολοένα και αυξανόμενο αριθμό χρηστών του διαδικτύου, όλο και περισσότερα άτομα αναζητούν μέσω της Google προϊόντα και υπηρεσίες διαφόρων ειδών. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρηματίες είναι ότι ένα ποσοστό κοντά στο 90% των χρηστών δεν προχωρούν στην σελίδα των αποτελεσμάτων.

Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να εμφανίζεται η ιστοσελίδα σας στην σελίδα των αποτελεσμάτων ακόμα και αν αυτό δεν σημαίνει μία από τις πρώτες θέσεις.

Ενδεικτικό είναι το ποσοστό των πωλήσεων που πετυχαίνουν οι επιχειρήσεις που εμφανίζονται ψηλά στις μηχανές αναζήτησης ακόμα και σε αυτούς τους καιρούς. Για το λόγο αυτό υπάρχει και αυξημένη ζήτηση από πλευράς των επιχειρήσεων για αυτές τις υπηρεσίες. Αρκετές επιχειρήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει την προώθηση μέσω Google είτε με πληρωμένες διαφημίσεις, είτε βελτιώνοντας την υπάρχουσα ιστοσελίδα τους με βάσει συγκεκριμένες τεχνικές.

Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε και εσείς τις τεχνικές βελτιστοποίησης της ιστοσελίδας σας ή το πώς να δημιουργείτε πληρωμένες διαφημίσεις στο Google τότε μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο Online Σεμινάριο Google Marketing στις 21 Φεβρουαρίου 2014 !

arapogiannis
g.arapogiannis@gmail.com