Σεμινάριο Google & Online Marketing

Τα διάφορα εργαλεία του Online Marketing (Google Ad Words, Search Engine Optimization, Email Marketing) αποτελούν μέσα προώθησης και επικοινωνίας που πρέπει να εφαρμόζονται από κάθε επιχείρηση προκειμένου να βελτιώνει την εικόνα της και να αυξάνει τις πωλήσεις της.

Παραδίδουμε σεμινάρια/συμβούλευση Google & Online Marketing σε στελέχη και επιχειρήσεις., , Με τη γνώση που θα αποκομίσετε στα θέματα αυτά θα μπορείτε να ασκείτε καλύτερο έλεγχο στους συνεργάτες σας και να αποκομίζετε τα μέγιστα δυνατά οφέλη από αυτούς.

Δείτε ένα από τα Webinars που έχουμε κάνει δωρεάν:

Ζητήστε μία προσφορά

Εάν επιθυμείτε να διοργανώσουμε κάποιο σεμινάριο στο χώρο σας μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας. Οι εισηγητές μας διαθέτουν και κωδικό ΛΑΕΚ για πιθανή επιδότηση από τον ΟΑΕΔ.