Σεμινάριο Socia Media Marketing – Παρουσίαση Πανεπιστήμιο Πειραιά